Schüsslerova sůl Ferr phos, BIOMINERAL D6® , barva magenta, číslo 3

Fosforečnan železitý, Fe2P2O7 

 První pomoc při zánětech, horečce a krvácení. Posiluje imunitu při častých infekcích. Lék pro první fázi infekčních (zejména bakteriálních) a neinfekčních zánětů nebo při akutních zánětech. Zhoršení chronických zánětů (bolest, zánět, zvýšená teplota, zarudnutí, překrvení, suchost sliznic). Lék proti chronické únavě. Součást bojové trojkombinace.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍPADY POUŽITÍ

V závorce je uvedena i vhodná kombinace několika solí: 

První fáze zánětu (všechny itida): zánět ucha, zčervenání oka, nehnisavý zánět spojivek, zánět dásní, zánět mandlí, zánět horních cest dýchacích, zánět průdušek, dětský infekční nemoci (Kali mur, Zincum). Zánět močových cest (Nat mur, Nat phos). Chronická onemocnění při akutních exacerbaci: artritida, Crohnova choroba, syndrom dráždivého tračníku (Zincum, Cuprum, Kali sulph). Bakteriální infekce (Zincum). Virové infekce - prevence bakteriální komplikace (Nat sulph - základní prostředek při viróze, Zincum). Zvýšená tělesná teplota (Kali phos - nad 39 °C, Nat mur - pokud pacient nepije). Anémie z nedostatku železa (Cuprum, Zincum), nízká hladina hemoglobinu. Anémie při chronických onemocněních: Chronická hepatitida, kardiomyopatie, diabetes 1. typu, hyperpigmentace kůže, ateroskleróza, neurodegenerativní onemocnění a další (Kali sulph, Zincum, Cuprum, Selenium, Manganum). Gastritida (Nat mur, Calc phos,Mag phos, Zincum). Zvracení nestrávené potravy bezprostředně po jídle, nevolnost. Zhoršené vstřebávání železa, např. při celiakii (Cuprum, Zincum). První pomoc při krvácení. Zastavení krvácení, krvácení z nosu, silné menstruační krvácení, Extrakce zubů, poranění, operace. Menstruační krvácení je silné, jasně červené, bez sraženin. (Calc phos - dlouhodobé užívání). Podpora krvetvorby po porodu a prevence zánětů prsu a dělohy (Calc phos - podpora kostní dřeně a děložní krve). Doplnění vápníku během kojení). Nízký krevní tlak. Zácpa (Nat mur - suchá stolice, Nat sulph - detoxikace střev). Časté opakované průjmy (Zincum, Nat mur - hrozí-li dehydratace, Biocomplex - doplnění všech minerálů, živin). Oslabená imunita - časté infekce (Zincum). Únavový syndrom, podpora metabolismu a produkce energie ("bojová trojkombinace" - Kali phos, Nat mur). Hromadění železa a s ním spojené záněty s tím spojené.

První pomoc při popáleninách: lokálně aplikujte kaši z tablet rozpuštěných ve vodě (ne pokud je narušena celistvost kůže). Popáleniny (Nat mur). Nesnášenlivost tepla v létě, v sauně. Nesnášenlivost chladu a nízké teploty (Nat mur). Pulzující bolest doprovázená překrvením - hlava, zanícené místo; odpočinek, klid a studený obklad zmírňuje bolest, bolesti nejsou přerušované, na rozdíl od bolesti v deficitním obraze soli Mag phos. Posílení při intenzivní Při intenzivním sportovním výkonu a také před ním, při pobytu ve vyšší nadmořské výšce, prevence svalové horečky. Rychlá únava, poruchy koncentrace, podpora studentů při učení na zkoušky (Kali phos). Hemosideróza, hromadění železa v tkáních.

Poznámka: akutní užívání železa (např. hodinové) může způsobit nespavost bez následné únavy.

TĚLESNÉ PROJEVY:

Nízký tlak. Nesnáší horko v létě, v sauně. Pocit vnitřního horka, zejména při přepracování. Studený obklad ulevuje problémy. Chlad také ulevuje. Spánek a odpočinek pomáhají. Teplo a pohyb stav zhoršují. Točení hlavy při změně polohy, pulzující bolest. Únava, malátnost, rychlá únava, slabost. Ospalost během dne (např. ospalost v odpoledních hodinách). Špatná tolerance chladu.

 DIAGNOSTIKA OBLIČEJE

Zarudlé a horké tváře a uši (hyperemie na rozdíl od solí Mag phos) při námaze nebo při přechodu z chladu do tepla apod. - akutní nedostatek. Bledý obličej a zároveň tmavě magenta, modrofialové až modročerné zbarvení ve vnitřním koutku oka.

  Ferr phos je přiřazen vodnímu znamení Ryb.(21. února - 20. března) a purpurové barvě.

V biochemickém systému Dr. Schüsslera, Ferr phos je jedinou sloučeninou železa. Železo má oxido-redukční vlastnosti a je mimo jiné zodpovědné především za vnější dýchání, přenos kyslíku do míst, kde se kyslík uvolňuje, a za jeho odbourávání, které se děje při oxidaci. Oxidací organických látek získáváme energii doslova s každým dechem. Ferr phos je v astromedicíně přiřazen znamení Ryb. Konec února a březen je koncem zimy, kdy všechno v přírodě netrpělivě očekává teplý paprsky jarního slunce. Únava, typická z důvodu nedostatku železa je charakteristická pro člověka, který nesnese psychickou zátěž, velké horko, ale ani velký chlad. Při takové únavě úlevu přináší ležení a dokonce i několikaminutový spánek. Ryby ovládají chodidla, prsty na nohou a krevní oběh. Chodidla jsou místem kontaktu se zemí, když jsme aktivní. Železo má vlastnost magnetismu a magnetismem jsme připoutáni k zemi, jejíž jádro je v podstatě roztavené železo. Železo je také hojně zastoupeno v sloučeninách v horninách zemské kůry. Navzdory tomu máme železa velký nedostatek často. Když stojíme na místě, můžeme dokonce měřit elektrické napětí (tj. rozdíl náboje) mezi našimi prsty na nohou a například špičkou nosu. To je způsobeno právě nábojem Země, která přitahuje opačný náboj. Chůze naboso po zemi je skutečně vitálnější než šálek kávy. Více se o tom můžete dočíst v zajímavé knize tzv. Čtvrtá fáze vody: Za hranicemi pevného, kapalného a parního skupenství" od Geralda H. Pollacka. Tyto magneticko-elektrické schopnosti lidského těla souvisejí s vitální silou a prouděním krve v žilách. Situace se změní, když odpojíme chodidla od země a Lehneme si, odpočíváme.

Ryby symbolizují transcendenci, citovou a duchovní oběť, soucit. Když jsou tyto ušlechtilé vlastnosti v nerovnováze s péčí o sebe sama, dochází k tzv. syndromu spasitele, tj. pomáhání nad rámec svých sil a možností a jejich vyčerpání ("vyhoření").

V homeopatii je podle železa pojmenováno celé období (linie), tzv. pracovní období. Ferrum je spojováno s vytrvalostí, odolností, houževnatostí, neústupností, silou, těžké prací, tvrdostí, ale také bojem a odolností. Vytrvalost v práci. Fosfor naproti tomu představuje vztahy, soucit, lásku a komunikaci. Odráží sklon k rychlému vyčerpání energetických zásob. Ferrum phosphoricum je sloučenina dvou protikladných vlastností. Stejně jako když máte pocit, že hodně chcete, udělat, a přesto se toužíte ztratit v teple peřin s šálkem dobrého čaje. Ferr phos se v homeopatii používá pro onemocnění s horečkou, zarudlými tvářemi, překrvením, při záněty zažívacího a dýchacího traktu, artritidu, anémii, krvácení atd. Mentální bludy se týkají přesvědčení, že není nikdo, kdo by vykonal práci. nebo ji nebude dělat stejně dobře. Největší hodnotou a ctností je pracovitost. Problémy jsou způsobeny přepracováním a zlepšují se odpočinkem, klidem a chladem a studenými obklady. Mohou se projevit jako zánět, infekce nebo krvácení.

 Magenta v řeči barev v sobě skrývá dvě základní barvy - modrou a červenou, které symbolicky představují oblohu a Zemi. Magenta je vyjádřením jejich vztahu. V jazyce barev představuje inspiraci, vytváření krásy ve fyzické realitě,  smysl pro přítomnost a pro smysl života, dává tomu, co děláme hlubší smysl. Purpurová je také popisována jako barva pro záchranáře. Jak je to myšleno? Mnozí z nás obětují svůj život, aby pomohli druhým - členům rodiny, nemocným, slabým. Znamení Ryb nám přináší velmi dobré pocity z konání dobra. Čím více pomáháme, tím více cítíme smysluplnost, význam a sílu. Všeho však může být příliš mnoho. Vzpomeňte si na v psychologii dobře známý dramatický trojúhelník z transakční teorie Berna. Známe tři významné role: oběť, útočník a zachránce. Víme, že tyto role jsou velmi proměnlivé a že nakonec se snaha pomoci může obrátit proti samotnému zachránci, oběť se stává útočníkem, zachránce obětí. Přísada zdravé pomoci je přiměřenost. Nechtít pomáhat bližnímu více, než je třeba. A pak také způsob pomáhání, právě proto, aby se požádat a naslouchat: Jak vám mohu pomoci? A nejdůležitější je vědět, kde jsou. Kde jsou naše hranice a co je za nimi. V praxi jsme mnohokrát viděli, jak lidé pomáhají blízkým lidem v naivním očekávání, že se změní a budou jim vděční a nakonec se jim si tím jen pokazí vztahy.

S dětmi je to podobné, snažíme se dosáhnout vysoké laťky toho, jak být dobrou mámou, tátou. Přeháníme v tom směru, co  vše děláme pro děti. Musíme si upřímní říci, že záchranáři a lidé, kteří cítí odpovědnost za druhé, mohou mít problém s vlastní nadřazeností a podceňováním druhých nebo mohou trpět pocity vlastní nenahraditelnosti.

 U magenty můžeme také hovořit o tom, že schopnosti postarat se sami o sebe, abychom se mohli s úsměvem postarat o druhé. Magenta je v systému Aura-Soma popisována také jako láska k malé věci. Není důležité, co děláme, ale jak to děláme, například vaření s láskou, vytváření příjemného prostoru pomocí květin, vůní, svíček atd. Věci, které se nám nechce dělat, ale jsou jen užitečné, musíme dělat a když je děláme s láskou a radostí. Vše, co děláme s odporem a znechucením s odporem a nechutí, nemůže být k ničemu. Být plně přítomni v tom, co děláme tady a teď. "Dělejte to, co máte rádi, nebo to raději nedělejte." To je užitečné pravidlo poctivého života.

Zdravotní problémy z nedostatku železa:

Krev - anémie z nedostatku železa, nízká hladina hemoglobinu, nízká zásoba železa, nízký krevní tlak

Svaly - snížená svalová výkonnost

Imunita a vitalita - oslabení a snížení, snížená tolerance psychické a fyzické zátěže

TĚLESNÉ PROJEVY:

 Ferr phos je součástí bojové kombinace, která bojuje zejména proti únavě (Kali phos - energie, Nat mur - voda, Ferr phos - kyslík).

Jak dlouho vydržíme bez dýchání, tak důležitý je kyslík pro život. Kyslík vede k oxidaci a produkci energie. Lidé s nedostatkem železa trpí chronickou únavou, mají snížené fyzické a duševní výkonnost. Po menší námaze potřebují odpočívat a ležet. Mají silný potřebu si odpoledne krátce zdřímnout. Večer potřebují jít brzy spát. Prožívají to často těhotné ženy. Ferr phos je dobrý doping před velkým fyzickým výkonem a prevenci svalové zátěže.

První známky únavy se projevují častým zíváním, které prokrvuje mozek.

Oslabení imunita. V obtížnějších obdobích lidé s nedostatkem železa onemocní, musí se jim ležet několik dní s horečkou. Někteří říkají: "Chytám všechny viry." To se stává. Například toho máte hodně a říkáte si, ještě 3 dny a přijde víkend, odpočinu si, ale druhý den už máte virózu, bolí vás v krku, máte bolestivý kašel, případně horečka.

Děti s nedostatkem železa se pomaleji vyvíjejí po fyzické i kognitivní stránce, železo je také růstovým faktorem.

Další dalším významným projevem chronického nedostatku železa je nízký krevní tlak. Svalové cévy je tak oslabená, že nedokáže udržet normální tlak. To se projevuje závratěmi při rychlé změně polohy.

Významný příznakem je špatná snášenlivost tepla i chladu. Chudokrevní lidé nesnášejí finskou sauny, vysoké teploty v létě a nízké teploty v zimě. Při přepracování mají pocit vnitřního horka.

Touha na studené nápoje a nutkavé pojídání ledu (pagofagie).

Místní zánět (zarudnutí, pulzující bolest) je v podstatě kompenzační mechanismus, který má přivést více kyslíku do tkáně prostřednictvím zvýšeného průtoku krve a rozšíření cév, která se musí zahojit. Na tyto bolesti dobře působí odpočinek a Priessnitzova metoda obklad (bavlněná tkanina namočená ve studené vodě).

Pulzující Bolesti. Pulzující bolest hlavy zhoršená předklonem.

Silná menstruační krvácení nebo po úrazu s jasně červenou krví. Krevní cévy se nestahují.

 Diagnostika obličeje

Červená a horké tváře a uši (hyperémie na rozdíl od solí Mag phos) při námaze nebo při přechodu z chladu do tepla apod. - akutní nedostatek, např. také u při horečce. Bledost obličej a současně tmavě purpurové, modrofialové až modročerné zbarvení v oblasti břicha a krku, ve vnitřním koutku oka u kořene nosu ze strany. Mnoho lidí trpí nedostatkem železa. Jeho vstřebávání a metabolismus je velmi komplikovaný, protože volné železo, které není vázáno na organickou molekulu, je toxické. Ke kompenzaci jeho nedostatku se používá potřeba velmi nízkých dávek, protože tělo železo šetří a znovu využívá. To, co je dobré pro játra a cévy, je dobré také pro krev, a to jsou zelené potraviny s obsahem chlorofylem (špenát, zelená čočka, brokolice). Chlorofyl má podobný strukturu jako hemoglobin. Překonejme dogma, že ten, kdo nejí maso, nemá sílu a železo. Chronické záněty vedou k chronickému a neléčitelnému nedostatku železa a proto je třeba organismus především zbavit takových zánětů (např. chronické záněty střevní stěny).

více na: https://virtusia.sk/bunkove-soli-ferr-phos/