Schüsslerovy tkáňové soli

Z blogu našeho slovenského výrobce:

Buněčné soli jsou základní minerální soli, které se nacházejí v lidském organismu i v celé rostlinné a živočišné říši. Jsou to v podstatě sloučeniny sodíku, draslíku, železa, hořčíku, vápníku, síry, fosforu a chlóru, křemíku, které se běžně vyskytují ve všech lidských tkáních a krví. Jejich soubor rozšiřují stopové prvky jód, měď, selen, zinek, mangan, chrom a další. Ty se vyskytují v mnohem menším množství. Přítomnost anorganické látky a jejich rovnováha (správný poměr uvnitř a vně buňky a rovnováha mezi jednotlivými ionty) jsou nezbytné pro udržení zdraví. Buněčné soli jsou minerální přípravky vyráběné v tzv. rezonančních formě. Pomáhají přijímat minerální živiny z potravy a mimobuněčného prostoru do dovnitř buňky a obnovují jejich rovnováhu. Minerální látky získáváme přirozenou cestou z potravy, ale dnešní zemědělství často přidává minerální látky ochuzené o živiny. V důsledku toho a také v důsledku zvýšené fyzické nebo psychické zátěže dochází k narušení rovnováhy základních minerálních živin, což nakonec vede ke zdravotním problémům. Dr. Schüssler a jeho následovníci věřili a věří, že léčení všech léčitelných zdravotních problémů lze výrazně zlepšit obnovením rovnováhy základních minerálních látek. Ty jsou obecně velmi obtížné vstřebatelné. Empiricky bylo zjištěno, že nejlepší účinnosti je dosaženo, když, jsou minerály upraveny na minimální dávky přesně níže popsaným postupem.

Způsob přípravy

Způsob přípravy buněčných solí se dnes prakticky nezměnila od dob Dr. Schüsslera a je podobná homeopatické přípravě. Minimální dávky účinné látky buněčných solí se dosahuje triturací (z latinského tritura - triturie). trituration) - postupným ředěním práškové látky základní účinné látky  na předepsanou dávkou, třením v třecí misce s vhodným nosičem. Schüssler definoval desetinnu triturace, tj. poměr základní látky k nosiči 1:10. Schüssler a jeho následovníci empiricky ověřili, že nejlepšího účinku lze dosáhnout při použití triturace v rozmezí 3 až 12. Všichni výrobci kdekoli na světě, pokud své buněčné soli označují jako Schüsslerovy soli, by měli tento postup dodržovat. V době Dr. Schüsslera bylo jediným lékopisným prostředkem mléčný cukr, laktóza. V dnešní době se používají jiné, modernější materiály, jako jsou polyoly nebo škrob. Výrobci v zahraničí nabízejí několik galenických forem buněčných solí: pastilky, granule, alkoholové roztoky. Sám Schüssler používal práškovou formu. Výrobní postupy se u jednotlivých výrobců liší a to nikoli v zásadě, ale v mnoha detailech. Důležitým rozdílem je také to, zda se triturace provádí ručně nebo strojově. Dnešní farmaceutické stroje jsou schopny provádět celou výrobu s minimálním zásahem člověka. My se přikláníme k ručnímu triturování v co největší míře, pokud je to objemově možné, a to i přestože je ruční triturace náročná na pracovní sílu, náklady a personál.

Buněčné soli nejsou homeopatické léky.

Navzdory podobnosti části výrobního procesu nemohou být buněčné soli považovány za homeopatika a neměly by s nimi být zaměňovány. Při výrobě homeopatika nerozpustných ve vodě, se homeopatický lékopis řídí následujícími pravidly triturací až do třetího stupně a poté se přechází na tekutou formu a pokračuje se dynamizací vodného nebo alkoholového roztoku. Nakonec se nakapou přibližně 2-3 kapky konečné tinktury požadované síly do přibližně 4-10 g homeopatické granule (kuličky laktózy nebo sacharózy o různých velikosti). Konečná tinktura je obvykle v nejméně 90% alkoholu. Díky své těkavosti se povrch homeopatického granulátu rovnoměrně smáčí. Nemůžeme zde však hovořit o kvantitativním obsahu, ale pouze o homeopatických informacích. Proto je cena homeopatik obecně nižší. Homeopatika jsou informačními prostředky. V případě buněčných solí se užívá 100 % triturátů, a nikoliv jen zlomek ve podobě 2 kapek konečné tinktury. Kromě rozdílu ve výrobním procesu se jedná také  o rozdíly v přístupu. Zatímco homeopaté se řídí pravidlem "Similia similibus curantur", což znamená léčení podobného podobným, při práci s buněčnými solemi, my vycházíme z našich znalostí funkce jednotlivých minerálních látek a jejích fyziologických významů, empirických a vědeckých poznatků. tj.  poznatků o projevech jejich nedostatků. Tento vnitrobuněčný nebo tkáňový nedostatek se snažíme kompenzovat podáváním buněčných solí, upravit celkovou hladinu buněčných solí v organismu a nastolit tak minerální rovnováhu. Konečně se buněčné soli liší od homeopatik svým dávkováním, které musí být kvantitativní, tj. několik dávek denně. Užívání homeopatik může být jedna dávka denně, týden nebo dokonce až měsíc, při akutních stavech se homeopatika dávkují i několikrát denně. Z nehmotných povah homeopatik vyplývá také nehmotný účinek. Místo působení vyšších potencí je v případě homeopatik, která mají vyšší potenci především psychika. 

Některé lékárny na Slovensku prodávají homeopatika pod názvem Schüsslerovými solemi, což považujeme za nepřípustné klamání široké veřejnosti. Ve skutečnosti se jedná o záměnu přípravku a pravděpodobně i neznalost ze strany lékárníků, neboť se jedná o stejnou účinnou látky a síly, ale zcela odlišný výrobní proces a konečné složení.

Manipulace veřejnosti lze pozorovat také u některých výrobců léčiv, kteří vytvářejí domněnky o registraci Schüsslerových solí jako homeopatik. Léky, přičemž tvrdí, že taková registrace je zárukou lepší kvality a že registrace jako doplňku stravy neopravňuje k používání názvu Schüsslerovy soli ale naopak znamená nedostatečnou kvalitu přípravku.

Schüsslerovy soli nejsou homeopatickými léky, i když jsou takto registrovány.

Status registrace: Schüsslerovy léky jsou registrovány v České republice ať už jako homeopatický léčivý přípravek, nebo jako doplněk stravy. Registrace je pouze administrativní záležitostí uvedení výrobku na trh dané země. Pokud je výrobek registrován jako homeopatický léčivý přípravek, není vyžadováno žádné prokázání účinnosti nebo obsahu látky. Navíc sám Schüssler používal tablety připravené lékárníkem, které nebyly registrovány jako homeopatické léčivé přípravky, a jeho léčba nebyla tehdejšími úřady uznána jako homeopatická.

Kvalita buněčných solí závisí na výrobním procesu, nikoliv na na statusu registrace.

Záleží na tom, kdo ji vyrábí, jak ji vyrábí a dokonce s jakým mentálním přístupem vyrábí. Při výrobě informačních přípravků je nenahraditelné být soustředěný, klidný a vědomý si účelu.  Potence, cituji Schüsslera: ... "Na základě výše uvedeného výše uvedených kvantitativních poměrů buněčných solí může každý lékař, který si přeje ...použít biochemický prostředek, zvolit dávky podle vlastního uvážení." .... "V mé praxi používám v průměru šestou desetinnou trituraci." A pod poznámkou pod čarou v pětadvacátém vydání dodává: "Ferrum phosphoricum, Siliceu a Calcium fluoratum podávám ve dvanácté desetinné trituraci." Pro objektivitu je třeba dodat, že jeho poznatky se v průběhu let měnily. Ve 12. vydání Abridged Therapeutics z roku 1885 zmiňuje použití všech dvanácti buněčných solí v šesté desetinné trituraci. Zmiňuje se také o použití sodných a draselných solí ve třetí trituraci, ve čtvrté a páté desetinné trituraci s poměrně dobrým výsledkem a s dobrým účinkem. Velikostí dávek a potencí se autoři rovněž obšírně zabývali - překladatelé a popularizátoři Schüsslerova díla. Ilustrace na otevřeném a individuálně přizpůsobeném dávkování můžou být vodítkem následující slova ze 6. vydání publikace amerických autorů Boerickeho a Deweyho The 12 Tissue Remedies of Schüssler z roku 2007.1914: "My sami jsme dosáhli nejuspokojivějších výsledků s šestou desítkou triturací, zřídka ve vyšších, častěji v nižších. Obecně dáváme přednost podávání přípravku v roztoku - po rozpuštění poměrně velké dávce v polovině sklenice vody podáváme každou hodinu nebo hodinu po čajové lžičce. Takové trituráty lze také podávat v tabletách o velikosti jednoho zrnka (asi 50 až 65 mg, pozn. autora), dávka je pak dvě nebo tři tablety podané najednou na jazyku nebo rozpuštěné ve vodě." Z výše uvedeného citací je zřejmé, že velikost dávky a dokonce i účinnost je skutečně osobní volbou každého terapeuta, a to podle jeho znalostí, zkušeností a schopností, které má k dispozici.

Německý mluvící země trvají na tradici přípravy tří z dvanácti buněčných přípravků - solí v potenci D12 a devět v potenci D6 s ohledem na nejnovějšího vydání Schüsslerovy příručky. Obecně se ve světě nejvíce nejrozšířenější potence D6, ale tradičně se používají a jsou přijatelné i potence D3 až D12.

Dávkování a způsob použití

O velikosti dávkování Schüssler uvádí: "Při akutních případech se podává jedna dávka triturátů o velikosti hrášku každou hodinu-dvě. V chronických případech třikrát až čtyřikrát denně buď suché, nebo rozpuštěné ve vodě (1 čajová lžička). Jeden miligram látky obsahuje v průměru 16 bilionů částic (16,1018), takže šestá desetinná odměrka obsahuje přibližně šestnáct bilionů (16,1012). Tento počet je více než dostatečný k vyrovnání poruch v pohybu molekul v tkáních." Experimentálně jsme ověřili dávku o velikosti hrášku a zjistili jsme, že taková velikost statisticky odpovídá hmotnosti 0,5 g triturinu. Pokud jsou tablety menší, řekněme 0,25 g, jedna dávka  představuje 2 tablety. nebo odpovídající množství triturátu. V akutních případech na začátku léčby by mělo být dávkování zvýšeno na 6 až 8 dávek denně. V případě akutního zánětu lze například dávku přípravku Ferr phos zvýšit také na 1 tabletu každých 30 minut až 1 hodinu. Speciálně se doporučuje užívat "horký hořčík" při akutních křečích, nespavosti nebo kolikových bolestech: 5 tablet přelijte horkou vodou a užijte ihned po rozpuštění jako teplý nápoj. "Horkého hořčíku" lze v případě potřeby po půl hodině užívání opakovat. Při dávkování 4 až 6 tablet denně objektivně posoudíme a vyhodnotíme účinnost po prvních 6 týdnech užívání. Subjektivně je účinek patrný dříve. Je důležité si uvědomit, že délka a intenzita dávkování závisí na hloubce nedostatku a nerovnováhy minerálů, jakož i na délce doby, po kterou se přípravek užívá. přetrvávání zdravotních problémů. Postupně se užíváním buněčných solí minerální deficit snižuje a stav se zlepšuje. Někdy je třeba užívat pouze několik dní nebo týdnů, např. Kali phos, jindy měsíce až rok, zejména v případě, že je třeba užívat soli s pomalým a hlubokým účinkem, jako je Silicea nebo Kali sulph. Při akutních stavech se někdy intenzivněji dávkování v průběhu několika dnů. Dávkování a doba užívání je jasnější s přibývající praxí, a proto je dobré poradit se s odborníkem. Neúspěšné podávání solí nemusí být způsobeno pouze špatně zvoleným lékem, často je způsobeno nedostatečným dávkováním nebo krátkou dobou užívání. Pastilky se rozpouštějí v ústech nebo ve vodě. Rozpouštění ve vodě je považováno za účinnější a je zvláště preferováno, pokud se užívá více solí najednou. Můžeme užívat polovinu doporučených solí rozpuštěnou ve vodě, kterou pijeme ráno, a polovinu ve vodě, kterou pijeme odpoledne. U malých dětí se tablety (pastilky) rozpustí v malém množství vody a podávají se po lžičkách. Případně můžeme dětem vytírat dásně práškem z rozdrcené tablety. Tímto způsobem je také možné podávat několik druhů solí najednou. Pastilky by se měly užívat mimo jídlo, tedy když jsou ústa prázdná. Není nutné dodržovat odstup od pití a jídla před a po užití a vyhýbat se mentolu nebo kofeinu. Historie vzniku buněčných solí a biochemická terapie.

Pojem buněčné (biochemické, tkáňové, Schüsslerovy) solí se vyvíjel postupně od padesátých let 19. století jako vývoj průkopnických prací významných vědců jako byli Binet, Bunge, Moleschott, von Liebig, Virchow a další. Jejich práce vedly k poznání, že anorganický (minerální) materiál je nezbytný pro zdraví a život obecně.

Schüssler identifikoval a definoval dvanáct minerálních tkáňových solí. Závěrem jeho výzkumu bylo poznání, že nedostatek některé z těchto solí vede k poruchám buněčného metabolismu, případně dokonce k poškození zdraví. Pokud je daná tkáňová sůl pravidelně doplňována ve formě, v níž ji mohou buňky přijímat, mohou buňky znovu získat schopnost normálně fungovat. Výsledkem je zlepšení tělesné pohody a zdraví.

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler

Počátky moderní biochemie lze rovněž vysledovat až k Dr. Wilhelmovi Heinrichu Schüsslerovi, zakladateli tzv. biochemické terapie. Ta je však více než biochemie (jakožto přírodní věda) a souvisí s fyziologií buněk a patologií.

Narodil se 21. srpna 1821 v Oldenburgu, hlavním městě spolkové země Německo, tehdejšího velkovévodství Oldenburg v severním Německu. 

Více v knize "Minerální soli  Dr. Schüsslera