Naše obaly jsou vratné

Původně vybranné skleněné obaly, které nám předáváte osobně nebo na seminářích, postupně nahrazují obaly porcelánové. Výrobky v ních obsažené mají větší vitalitu. Jsou teké recyklovatelné. Plastové obaly některých naších výrobků nejsme schopní recyklovat a proto vás žádáme o schovívavost a zároveň prosíme o její likvidací do tříděného odpadu.